Ik ben Marie Nellens

 Gestalttherapeut 

Mijn motto:

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes 

- M. Proust Gestalttherapie gaat uit van de ervaringswereld van de cliënt, van wat hier en nu op de voorgrond is. De gestalttherapie ziet de cliënt niet op zichzelf, maar in zijn situatie of de omgeving waarin hij leeft en handelt. Met andere woorden: de gestalttherapeut probeert de cliënt te helpen in zijn wisselwerking met de omgeving, met de ander.


Therapeut en cliënt zoeken samen de best mogelijke vorm (gestalt) om in contact of relatie te treden met de omgeving, met de ander. Ze houden daarbij rekening met de mogelijkheden en eisen van de situatie of van de omgeving waarin de cliënt leeft en handelt.


Gestalttherapie stelt zich tot doel de omgang van mens en omgeving te versoepelen, daar waar de cliënt zich nu minder vrij voelt en vastzit in oude reactiepatronen.


Opleidingen:Ik ga zelf maandelijks in supervisie, intervisie en therapie bij o.a.  Herman Cools, Peter Adriaenssens, Maya Van zelst. 

We gaan samen als team maandelijks in intervisie en supvervisie en blijven ons bijscholen.

Beroepsvereniging:

NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie)